• Пн-Пт – з 09:00 до 18:00
 • Сб – з 09:00 до 14:00
 • Нд - вихідний

Маркетингова стратегія – запорука успішного бізнесу

Метою діяльності будь-якої компанії є отримання максимального прибутку при мінімальних затратах. Маркетингова стратегія – покроковий план досягнення цих цілей з чітким окресленням дій кожного з учасників процесу на усіх його етапах. Такий маркетинговий план охоплює питання, що стосуються просування продукту на ринку, підвищення продажів, а відповідно і доходів.

Завдання бізнес-стратегій – досягнення цілей компанії:

 • Ринкових – розширення долі підприємства на ринку, приваблення нових клієнтів, збільшення попиту на продукт.
 • Організаційних – оптимізація роботи персоналу, визначення кадрової політики, розподіл функціональних обов'язків структурних підрозділів, побудова системи управління проектами.
 • Фінансових – визначення остаточних результатів стратегії управління бізнесом у вартісному виразі: чистий та валовий прибуток підприємства, збільшення об'ємів продажів, зниження витрат на виробництво та реалізацію продукції.
 • Виробничих – бізнес-проект передбачає збільшення виробничих потужностей, виведення на ринок нового продукту, впровадження нових технологій.

 

Стратегія бізнесу. Принципи та етапи створення

Перед тим, як розпочати власну справукожен підприємець аналізує перспективність своєї затії. Рухатися до визначеної мети можна двома способами: шляхом спроб та помилок, що загрожує невиправданими ризиками та втратами, або за чітким планом. Такий маркетинговий план – це можливість раціонально розподілити ресурси компанії, підвищити її конкурентоспроможність, ефективність діяльності, укріпити позиції бізнесу у визначеній ніші, попередити можливі ризики та помилки. Бізнес-стратегія може бути розрахована на довгострокову перспективу терміном до 15-25 років. Проте в реаліях сучасної економіки, коли все змінюється занадто швидко, компанії віддають перевагу 1-3-річним проектам. Такий підхід дає можливість оперативно реагувати на зміни в економіці, виробничій і фінансовій діяльності підприємства.

Етапи створення плану маркетингу:

 • Аналіз зовнішнього середовища. Сюди експерти відносять вивчення ринкової ніші – перспективи просування продукту, оцінка об'ємів ринку, пошук своєї цільової аудиторії, вивчення її портрету, економічних особливостей регіону, наявності сировинної бази та бази постачальників.
 • Аналіз внутрішнього середовища. На цьому етапі маркетингова стратегія підприємства передбачає ретельне вивчення усіх показників його фінансової та виробничої діяльності, особливостей товару та асортименту, виявлення його переваг. Спеціалісти у цьому випадку застосовують метод SWOT-аналізу (S – сильні сторони, W – слабкі сторони, O – особливості, можливості, T – загрози).
 • Аналіз конкурентів. Перед тим, як почати свій бізнес слід ретельно вивчити діяльність інших учасників обраної ніші. Що вони пропонують аудиторії? Які стратегії застосовують? Який результат отримують? Які виграшні елементи з їхнього досвіду можна застосувати у себе і навпаки, які зі слабких сторін можна використати для власних переваг?
 • Визначення завдань та цілей. Щоб побудувати прибутковий бізнес, потрібно чітко розуміти яких результатів ви намагаєтеся досягти. Це стосується і кількісного та вартісного показників (об'єми продажів, чистий прибуток, обсяги виробництва тощо), і часового обмеження (за рік, два роки, до певної дати). Головне правило – чіткість, реалістичність та вимірюваність завдань.
 • Розробляється план маркетингу. Саме на цьому етапі прописуються усі дії, що необхідні для досягнення цілей (збільшення виробництва, встановлення цін, вдосконалення продукту чи послуги, впровадження нових технологій). Також визначаються відповідальні особи за реалізацію кожного кроку стратегії.
 • Контроль результатів. Якщо стратегія маркетингу передбачає розвиток компанії, завоювання нових ринків і отримання прибутку, то контроль за її дотриманням дозволить оцінити наскільки правильними були обрані шляхи. Чи то діяльність підприємства офлайн, чи бізнес в інтернеті, оцінка досягнутих результатів допомагає вчасно та оперативно реагувати на реакції цільової аудиторії, зміни в економіці, законодавчій базі та відповідним чином коригувати план.

 

Основні види маркетингових стратегій

Насправді не існує універсальної форми розвитку бізнесу для усіх компаній, оскільки кожна діяльність передбачає адаптацію до конкретних індивідуальних впливів, як внутрішніх, та і зовнішніх, географічних, часових тощо. Перед тим як розпочати свій бізнес, підприємець аналізує всі чинники і обирає шлях, який буде найефективнішим за даних умов. Проте існує декілька базових видів стратегій, які можуть поєднуватися між собою, доповнювати одна одну, модифікуватися.

 • Завоювання ринку. Стратегія, що підходить для фірм-новачків, які тільки освоюють ринок. Вона передбачає презентацію свого продукту, привернення уваги покупця, демонстрацію переваг компанії. Гравці, які уже мають розвинений інтернет бізнес чи офлайн діяльність, можуть використовувати стратегію для освоєння нових ніш.
 • Розвиток ринку. У ситуаціях, коли компанією вже досягнуто певної точки росту і виникає необхідність розширення географії діяльності або залучення нових груп клієнтів, дана маркетингова стратегія це зможе реалізувати шляхом пропозицій нових методів використання продукту, для прикладу.
 • Розробка нових пропозицій. Чи то товарний бізнес, чи сфера обслуговування, у споживача постійно виникають нові запити та потреби. Проте потрібно розуміти, що дана стратегія фірми пов'язана зі значними ризиками. Саме тому необхідно заздалегідь оцінити можливий попит на новий продукт, заперечення і застереження аудиторії, популярність схожих товарів конкурентів.
 • Стратегія сили. Її не вдасться реалізувати початківцям, які тільки думають як відкрити бізнес. Такий підхід використовують масштабні підприємства, які можуть дозволити собі великі виробничі потужності з мінімальними затратами. Такі компанії мають достатню базу для організації досліджень, впровадження інноваційних розробок, випуск великих партій товару.
 • Нішування. Якщо, приміром, особа чи група осіб планує відкрити власну справу з постачання вузькоспеціалізованого товару, то ця стратегія саме для них. Вона якраз полягає у визначенні шляхів просування продукту, розрахованого для обмеженого кола споживачів.
 • Стратегія пристосування. Ефективність її полягає у гнучкості, використанні можливостей швидкого реагування на зовнішні зміни та оперативної перебудови діяльності. Стратегію важко реалізувати великим стабільним підприємствам, проте її вдало застосовують невеликі фірми та впродовж років будують успішний бізнес.
 • Першопроходження. Дана бізнес-стратегія – це шлях, на якому компанію чекає найбільше ризиків і непередбачуваностей. Проте, якщо вдасться ретельно проаналізувати новий продукт, вивчити аудиторію та спрогнозувати її поведінку, правильно представити переваги товару, то є великі шанси стати лідером на новому ринку.


Будь-яка стратегія маркетингу – це не просто алгоритм дій для підприємства. Вона передбачає довгий процес попереднього аналізу внутрішнього і зовнішніх середовищ, прогнозування можливих сторонніх впливів на діяльність компанії, а також невпинний контроль отриманих результатів.

Онлайн
Ми використовуємо Cookies, щоб користуватись сайтом було зручніше.